Korespondencja NIPiP z MZ i Wojewodą Zachodniopomorskim w przedmiocie postępowania z dokumentacją medyczną w przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej przez podmiot udzielający świadczeń

Treść dokumentu w załączniku – pobierz