Korespondencja NRPiP z Prezesem NFZ w sprawie przywrócenia wskaźnika 0,75 w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

20160729_akt1 20160729_akt2 20160729_akt3 20160729_akt4