Korespondencja w sprawie finansowania przez NFZ świadczeń realizowanych przez pielęgniarki w DPS-ach