Korespondencja w sprawie podwyższenia stawki osobodnia za realizację świadczenia w rodzaju pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

20210831_akt4