Korespondencja Wioletty Krociak – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej z Ministerstwem Zdrowia w sprawie zwiększenia poziomu finansowania świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz hospicjum domowego.

20220513_akt1