Korespondencja z MZ w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych