Kurs: Postępowanie z odpadami medycznymi

Szanowni Państwo.

 26 czerwca organizujemy ostatnią w tym półroczu edycję kursu w zakresie postępowania z odpadami medycznymi
Jeśli szukacie Państwo odpowiedzi na pytanie:
1. Jak postępować z „wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi”?

  1. Jak w praktyce  stosować kody lustrzane?
  2. Czy odpady medyczne można magazynować w brudowniku?
  3. Jakie odpady medyczne wytwarzamy w laboratorium – odpady uwodnione czy ścieki?


zapraszamy do udziału w organizowanym przez Narodowy Instytut Leków kursie kierowanym do osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem lub nadzorem nad postępowaniem z odpadami medycznymi zatrudnionych m.in. w:

  • podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych lub innych niż szpitalne
  • podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
  • gabinetach indywidualnej lub zbiorowej praktyki zawodowej
  • medycznych laboratoriach diagnostycznych i instytutach naukowych

Po ukończeniu kursu uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Szczegółowe informacje o szkoleniu i karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach.

Informacja ogólna – pobierz

Karta zgłoszeniowa – pobierz

  mgr Anna Ziółko
Biuro Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej z Biblioteką
a.ziolko@nil.gov.pl
tel. 22 851 52 05 (03) wew. 218

Narodowy Instytut Leków

ul Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP: 521-32-12-384