Kurs specjalistyczny dla położnych EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI

Uprzejmie informuję, że trwa nabór na kurs EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI

Kurs obejmuje 62 godziny dydaktyczne (34 godziny zajęć teoretycznych i 28 godzin zajęć praktycznych).

Do kursu specjalistycznego może przystąpić położna, która:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu
  2. została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora kształcenia

Kierownik kursu: dr n. med. Dorota Ćwiek (Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych), e-mail: dcwiek@wp.pl

Koszt kursu – 690 zł

Limit miejsc – 30

Informacja:

https://www.pum.edu.pl/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/studium-ksztalcenia-podyplomowego/ksztalcenie-podyplomowe-pielegniarek-i-poloznych/edukacja-i-wsparcie-kobiety-w-okresie-laktacji