Kurs specjalistyczny dla położnych EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI

Kurs obejmuje 62 godziny dydaktyczne (34 godziny zajęć teoretycznych i 28 godzin zajęć praktycznych).

Do kursu specjalistycznego może przystąpić położna, która:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu
  2. została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora kształcenia

Kierownik kursu: dr n. med. Dorota Ćwiek (Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych), e-mail: dcwiek@wp.pl

Koszt kursu – 690 zł

Limit miejsc – 30

Na szkolenie należy zarejestrować się poprzez system SMK. Rejestracja trwa od 04.09.2018 r – 19.10.2018 r.

Zajęcia rozpoczną się 20.10.2018 r.

Informacji udziela:

Pomorski Uniwersytet Medyczny
Studium Kształcenia Podyplomowego
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 54
tel.  91 48 00 960 s.podyplomowe@pum.edu.pl