List otwarty do członków NSZZ “Solidarność” oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia