Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej w Teatrze Polskim – 24 maja br. – ZAPRASZAMY!!!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

organizuje uroczystość

24 maja 2019r. w Teatrze Polskim.

Serdecznie zapraszamy Pielęgniarki i Położne,

które wyrażają chęć udziału.

W szczególności zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy jeszcze nigdy nie uczestniczyli w uroczystościach organizowanych przez naszą Izbę.

Zgłoszenia udziału przyjmuje Sekretariat Izby pod nr tel. 91/4329861 bądź na e-mail sipip@sipip.szczecin.pl

Dane niezbędne do otrzymania zaproszenia:

– Imię i Nazwisko;

– adres do korespondencji;

– regularne opłacanie składki członkowskiej;

– nr PWZ lub nr PESEL;

– zakład pracy.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udziału w uroczystości uprawnia otrzymanie zaproszenia/biletu.