Możliwość służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Ochrony Terytorialnych

20180719_akt4