Nowe osoby pełniące funkcje z wyboru w naszym Samorządzie

Informujemy, że na pierwszym  posiedzeniu Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych
VII Kadencji, które odbyło się dnia 09 grudnia 2015r., zostały wybrane nowe osoby pełniące funkcje z wyboru w  naszym Samorządzie:

Wiceprzewodnicząca Rady – Maria Matusiak

Sekretarz Rady – Marzanna Stanisławska

Skarbnik Rady – Helena Gąsior