Nowe powołania Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa