Obowiązek sprawozdawczy dla wszystkich praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

W 2023 r. Urząd Statystyczny w Krakowie realizuje zadania w zakresie zbierania i analizy danych statystycznych na sprawozdaniach o symbolu MZ od podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województw zachodniopomorskiego.

Wszelkie pytania na temat wypełniania sprawozdań MZ z danymi za rok 2022 prosimy kierować ‑ zgodnie z zestawieniem ‑ do Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków.

Obowiązek sprawozdawczy wynika z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.06.1995r. o statystyce publicznej (Dz.U.2022.459 z późń.zm.) oraz z rozporządzenia RM z 19.11.2021r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2022 (Dz.U. poz.2303 z późń.zm.) – dział 1.29.

 

Od 2022r. obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie praktyki zawodowe niezależnie od kodu w księdze rejestrowej.

Informacje szczegółowe – pobierz

 

Urząd Statystyczny w Krakowie

ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków

tel. +48 12 33 49 870

SekretariatUSKRK@stat.gov.pl
krakow.stat.gov.pl

 

 

Informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia, a dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .

 

Gdzie uzyskać pomoc:

 w sprawach metodologicznych prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa Urzędem Wojewódzkim lub Urzędem Statystycznym:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia?modSingleId=88631

 z zakresu medycyny pracy (MZ-35A, MZ-35B) – pytania prosimy kierować do właściwego dla Państwa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy lub Instytutu Medycyny Pracy

(nr telefonu: 42 631 46 71);

 z zakresu sprawozdań MZ-15, MZ-19, MZ-30 – informacji udziela Instytut Psychiatrii i Neurologii (nr telefonu: 22 458 26 15);

 pomoc techniczną w sprawach Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia?modSingleId=88626

 

 

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE proszę o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej  https://krakow.stat.gov.pl/rodo/  informacją o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez  Urząd Statystyczny w Krakowie Pani/Pana danych osobowych.