Przerwa w wykonywaniu  zawodu pielęgniarki/położnej

(  uwaga – zmieniły się  przepisy )

 

Art.26.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., określa, że „   …  pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą  okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej, niż 6 miesięcy przeszkolenie…”

W związku z powyższym zapisem pielęgniarka/położna, która zbliża się do 5 letniej przerwy w wykonywaniu  zawodu, chcąc przedłużyć sobie możliwość podjęcia pracy w zawodzie przez kolejne 5 latpowinna podjąć zatrudnienie na minimalny  okres pełnego roku   ( a nie  na 3 miesiące,  jak było przyjęte wcześniej ).

Okres przeszkolenia wlicza się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1.

Art.26.3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r  ( Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039  z późniejszymi  zmianami)