Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie poparcia stanowiska Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania przedstawicieli Kolegium oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w skład Zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej.

20210831_akt11