Odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wątpliwości interpretacyjnych art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 6.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie wydania pacjentowi oryginału dokumentacji medycznej

20160208_akt1 20160208_akt2 20160208_akt3 20160208_akt4