• www.ckppip.edu.pl – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych