Opinia Konsultanta Wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa onkologicznego dla województwa zachodniopomorskiego dr n.med. i n.zdr. Łukasza Lewandowskiego w sprawie usunięcia igły Hubera z portu naczyniowego oraz uprawnień do odłączenia leku zawierającego cytostatyk w postaci infusora w warunkach ambulatoryjnych oraz domowych przez pielęgniarki POZ

piel_onkol_lek_cyto_2