Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

  • Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dr n.med. Anny Małecka – Dubiela w sprawie zatrudniania pielęgniarek bezpośrednio po ukończonych studiach licencjackich do SOR – szczegóły
  • Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologia: ostrego zespołu wieńcowego, udaru niedokrwiennego lub udaru krwotocznego oraz pacjentów urazowych z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje sie jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego lub centrum urazowe przez podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego poza rejon operacyjny dysponenta jednostki – szczególy