Ordynowanie leków – szkolenie. UWAGA ! Lista Zamknięta.

Szanowni Państwo,
z dniem 01.01.2016r. wchodzi w życie art. 15 a i b ustawy o zawodach pielęgniarki  i położnej. Nadaje on uprawnienie związane z ordynowaniem leków oraz określonych wyrobów medycznych, w tym z wystawiać na nie zlecenie albo recepty.
W związku z powyższym SIPIP planuje zorganizować szkolenie w powyższym temacie, które prowadzić będą pracownicy ZOW NFZ.
Uprzejmie proszę o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 28 listopada br. na nr tel. 91/4329861 bądź mailem na adres sipip@sipip.szczecin.pl
Z poważaniem
Maria Matusiak
Przewodnicząca Rady