Informacje kierowane do Międzyzakładowych Organizacji Związkowych

Informacja dla Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych pobierz
Pismo Wiceprezes NIPiP pobierz
Pismo Wiceprezes NIPiP kierowane do Międzyzakładowych Organizacji Związkowych wraz załącznikami pobierz