Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ogłasza nabór na studia pomostowe dla pielęgniarek w roku akademickim 2017/2018

Studia trwają 2 lub 3 semestry i są adresowane do absolwentów liceów i pomaturalnych szkół medycznych. W ramach VI edycji będą one prowadzone wyłączne na zasadach odpłatności:

  • ścieżka AB (dla absolwentów 5-letnich liceów medycznych)
    – 2500 zł / semestr (studia 2-semetralne)
  • ścieżka C (dla absolwentów 2-letnich szkół medycznych)
    – 3000 zł / semestr (studia 3-semetralne)
  • ścieżka D (dla absolwentów 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych) – 3200 zł / semestr (studia 2 –semestralne)

Szczegółowe informacje na temat studiów pomostowych dla pielęgniarek można uzyskać:

  • pod numerem telefonu 94 342 67 66 w. 30
  • mailowo kursy@pwsz-koszalin.pl