Pielęgniarki/Położne/członkowie naszej Izby/, które rozpoczęły specjalizację w firmie Interrete Sp. z o.o. i jej nie ukończyły z winy organizatora, proszone są o zgłaszanie się do siedziby Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z całą dokumentacją, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr 91/4329861.