Pismo Pana Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w MZ dotyczące nowelizacji rozporządzenia MZ w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej

20211123_akt