Pismo Pani Grażyny Śmiarowskiej Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie opieki długoterminowej. Pismo zostało skierowane przez Panią Konsultant do Ministra Zdrowia.