Pismo Pani Marioli Łodzińskiej – Wiceprezes NRPiP do wiadomości skierowane do Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Pielęgniarek, Położnych i Pracowników Opieki Zdrowotnej w sprawie przywrócenia Departamentu Pielęgniarek i Położnych