Pismo Prezesa NFZ dotyczące wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 lipca 2023 r.

20230628_akt2