Pismo w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw