Pismo w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

20220720_akt1