Podziękowania od Pani dr Barbary Kot – Doniec

Szanowna Pani

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Przesyłam za Pani pośrednictwem wyrazy uznania dla pielęgniarek i położnych regionu, za odpowiedzialną, fachową i pełną empatii pracę oraz zrozumienie w chorobie i cierpieniu.

Barbara Kot – Doniec

 

Warszawa, czerwiec 2016 r.