Poparcie OIPiP w Gorzowie Wlkp. Apelu ORPiP w Słupsku w sprawie pilnego podjęcia działań zmierzających do przywrócenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz do określenia minimalnej stawki godzinowej dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie umowy cywilnoprawnej

20210913_akt2