Porozumienie między Przedstawicielami Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia