Postępowanie uzupełniające na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa operacyjnego” dla pielęgniarek i „Pielęgniarstwa operacyjnego” dla położnych – rozpoczęcie 06.10.2023r.

20230927_akt4