Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzyniu oferuje studia licencjackie

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzyniu oferuje studia licencjackie:
– Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych /dla osób, które ukończyły 5 –letnie Liceum Medyczne lub 2/2,5 letnie Studium Medyczne/
– studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo
– studia podyplomowe dla kadr medycznych
Pełna oferta na stronie www.psw.kwidzyn.edu.pl