Pozostali świadczeniodawcy

Wnioski

Wniosek o wydanie opinii pobierz

Informacje

Informacje ogólne pobierz
UCHWAŁA nr 315/VII/19 z dnia 9 września 2019r. Prezydium Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr 156/VII/16 z dnia 10. 08. 2016r. Prezydium Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie, zmienionego Uchwałą Nr 322/VII/17vz dnia 09.08. 2017r. Prezydium Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie, zmienionego Uchwałą Nr 134/VII/18 z dnia 11.07. 2018r. Prezydium Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie, zmienionego Uchwałą Nr 388/VII/18 z dnia 04.09. 2018r. Prezydium Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie w sprawie określenia sposobu podziału środków przeznaczonych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych określonych w § 2 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400), zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r., zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019r. pobierz
Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej pobierz