Praca po przerwie wykonywania zawodu zgodnie z art. 26b ustawy z dn. 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

W związku z wejściem w życie art.10 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.567), który wprowadza nowy przepis do ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U z 2019.poz.567 ze zm.)tj. art. 26b weszły nowe zasady dla pielęgniarek i położnych, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonanie.

  1. Pielęgniarka/położna zawiadamia Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych o zamiarze rozpoczęcia wykonywania zawodu w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym – szpitalu.
  2. Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych sprawdza aktualność prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej oraz czas przerwy w wykonywaniu zawodu
  3. Pielęgniarka/położna po zatrudnieniu przez Kierownika podmiotu leczniczego przesyła
    do Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, zaświadczenie wydane przez podmiot leczniczy.
  4. Pielęgniarka/położna po zakończeniu wykonywania zawodu w trybie art.26b ustawy, zgłasza się do Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w celu zakończenia przeszkolenia wynikającego z obowiązującego programu, tj. „Programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat”.

Pobierz