Praktyki pielęgniarek i położnych z województwa zachodniopomorskiego – obowiązek sprawozdawczy o symbolu MZ

Informacja dla praktyk pielęgniarek i położnych z województwa zachodniopomorskiego

 

Realizując zadania na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera i analizuje sprawozdania o symbolu MZ.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2103 z późn. zm.) ‑ dział 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia. Przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nieidentyfikowalność danych jednostkowych.

Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe prowadzące działalność leczniczą wyłącznie
w zakładzie leczniczym.

 

Szczegóły dotyczące rodzajów sprawozdań, które dana praktyka powinna wypełnić oraz terminów przekazania przedstawia poniższa tabela.

 

Rodzaj

sprawozdania

Terminy Praktyki zobowiązane do realizacji obowiązków sprawozdawczych
MZ-11 do 31.03.2020 r. Formularze MZ-11 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych, mające kontrakty NFZ na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3 oraz na długoterminową opiekę domową.
MZ-88 do 13.03.2020 r. Formularze MZ-88 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych.
MZ-89 do 13.03.2020 r. Formularze MZ-89 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki, prowadzone przez specjalistów, dla których praktyka jest głównym miejscem pracy.

 

 

Na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dostępne są:

  • formularze statystyczne oraz instrukcje wypełniania druków:

https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/

  • program do elektronicznego przesyłania danych ‑ System Statystyki w Ochronie Zdrowia:

https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/

Do przekazania danych w formie elektronicznej w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika. W celu założenia konta należy przejść przez proces rejestracji, który jest uruchamiany przez wybranie linku Zarejestruj znajdującego się na stronie logowania do SSOZ.

Po przekazaniu sprawozdań w formie elektronicznej nie należy przesyłać wersji papierowej.

 

 

 

Wszelkie pytania na temat wypełniania sprawozdań należy kierować do pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie:

 

Rodzaj formularza Imię i nazwisko Telefon kontaktowy Adres e-mail
MZ-11 Sylwia Furman

Jacek Cisek

Jakub Świątek

12 36 10 112

12 33 49 852

12 33 49 850

S.Furman@stat.gov.pl

J.Cisek@stat.gov.pl

J.Swiatek@stat.gov.pl

MZ-88

MZ-89

Małgorzata Banach

Jolanta Joniec

Genowefa Krawczyk

Sławomir Wojcieszczak

12 65 63 155  w. 22

12 65 63 155 w. 17

12 65 63 155  w. 15

12 65 63 155  w. 13

M.Banach@stat.gov.pl

J.Joniec@stat.gov.pl

G.Krawczyk@stat.gov.pl

S.Wojcieszczak@stat.gov.pl

 

Adres do korespondencji:

Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków.

Obowiązek statystyczny realizowany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/rodo/.