konieczność  zarejestrowania się – założenia konta w rejestrze praktyk zawodowych.

Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do swojej księgi rejestrowej, wydrukowania swojego zaświadczenia, oraz wysłania stosownych wniosków.

 

Rejestracja – Założenie konta:

 1. Proszę wejść do rejestru na adres : https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
 2. Proszę wejść po lewej stronie  w menu  – ZAREJESTRUJ 
 3. Pojawią się aplikacje – proszę zaznaczyć : REJESTR  PRAKTYK  ZAWODOWYCH oraz wypełnić  wszystkie wymagane pola.

Proszę zabezpieczyć i zachować login i hasło do konta.

 

Logowanie  na konto – wysłanie wniosku:

 1. Po zalogowaniu proszę wejść : Utwórz wniosek – praktyka pielęgniarska
 2. Po wybraniu stosownego wniosku, należy go dokładnie wypełnić.Przy wypełnianiu nowego wniosku o rejestrację praktyki, proszę wybrać właściwy kod praktyki  ( kody opisane są w zakładce – ZASADY PROWADZENIA REJESTRU ).Nr prawa wykonywania zawodu oraz nr wpisu do rejestru okręgowej izby, które należy podać na pierwszej stronie wniosku, znajdują się w prawie wykonywania zawodu.Na drugiej stronie wniosku : Adresy udzielania świadczeń i przyjmowania wezwań, należy podać nazwę zakładu podmiotu leczniczego ( z którym będzie podpisana umowa ) i jego dokładny adres.Na tej samej stronie znajduje się tabela z zakresem udzielanych świadczeń  zdrowotnych ( wszystkie dotyczą świadczeń pielęgniarsko-położniczych ), koniecznie należy określić, wpisując obok  w tabeli słowo : dotyczy, jeśli czynności będą wykonywane.
  Trzecia strona wniosku : Akredytacje i ubezpieczenia – na chwilę obecną w tej zakładce nie robimy wpisów.
  Proszę jednak pamiętać, że najpóźniej dzień przed rozpoczęciem praktyki musi być wykupiona obowiązkowa polisa OC.

  Czwarta strona wniosku : Załączniki –  w przypadku najczęściej rejestrowanej praktyki: wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego – należy dołączyć  jedynie potwierdzenie opłaty za wpis do rejestru ( wysokość opłaty wraz z nr konta  znajdują się w zakładce – ZASADY PROWADZENIA REJESTRU ).

 1. Po uzupełnieniu ostatniej strony wniosku proszę kliknąć – ZATWIERDŹ,  następnie  należy wniosek podpisać wybierając – PODPISZ . System przełączy na   stronę  ePUAP , gdzie należy podać login i hasło z ePUAP-u  oraz przesłany sms-em jednorazowy kod.  Po zakończeniu podpisywania wniosku system  przekieruje  ponownie na stronę RPWDL, gdzie jeszcze należy  wybrać  WYŚLIJ WNIOSEK.