Priorytetowe postulaty pozwalające zminimalizować pogarszające się perspektywy związane ze zmniejszeniem się liczby miejsc zatrudnienia położnych

https://nipip.pl/priorytetowe-postulaty-samorzadu-pielegniarek-i-poloznych-przedstawione-przez-pania-mariole-lodzinska-prezes-nrpip-na-spotkaniu-zorganizowanym-przez-minister-zdrowia-katarzyne-sojke/