Projekt badawczy dotyczący wiedzy pielęgniarek na temat sepsy

Szanowni Państwo,

Jestem Adiunktem w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie prowadzimy projekt badawczy, na podstawie którego chcielibyśmy opracować rzetelne narzędzie do oceny wiedzy pielęgniarek na temat sepsy. Biorąc pod uwagę bardzo ważną rolę pielęgniarek w zakresie rozpoznawania, profilaktyki i leczenia sepsy, chcielibyśmy opracować narzędzie, które pozwoli na ocenę poziomu wiedzy pielęgniarek, a tym samym ukierunkowanie kształcenia podyplomowego w tym obszarze.

 

Link do ankiety badawczej

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrE89Ce3Ow8BZDlXKZR7NdsbxPR-MN0ccu3ELfJJ2tHb2z_A/viewform?fbclid=IwAR2MgGwSIr41JNBS8pG6WOTiiBIqGnCIW-HuPJSIAnCXrW3M9h-HUsKA60Y

Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat sepsy: występowania, objawów, postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz zapobiegania

Nazywam się Nicole Bartulewicz. Jestem doktorantką w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przygotowuję pracę dotyczącą wiedzy pielęgniarek/pielęgniarzy na temat sepsy: występowania, objawów, postępowani diagnostyczno-terapeutycznego oraz zapobiegania. Opiekunem naukowym pracy jest prof. dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek, a opiekunem pomocniczym dr n. o zdr. Lena Serafin. Celem pracy jest ocena wiedzy personelu pielęgniarskiego, która pozwoli na zrealizowanie rezolucji WHO z 2017r., która zobowiązuje nas do podniesienia świadomości na temat sepsy, leczenia, objawów oraz profilaktyki. Badanie skierowane jest to aktywnych zawodowo pielęgniarek. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy i na każdym etapie badania uczestnik może zrezygnować z udziału. Otrzymane wyniki zostaną poddane zbiorczej analizie, a następnie zaprezentowane w publikacjach naukowych. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi, które pozwolą mi na zebranie potrzebnych do rzetelnej analizy danych.

W początkowej części badania znajdują się pytania jednokrotnego wyboru, kolejna część zawiera informację o wielokrotnym wyborze odpowiedzi
Badanie będzie realizowane do 31.08.2022 r.
Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

W przypadku wszelkich pytań i uwag proszę o kontakt: lena.serafin@wum.edu.pl

 

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

 

dr n. o zdr. Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Wydział Nauk o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny