Projekt badawczy Państwowej Uczelni Zawodowej im.prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Państwowa Uczelnia Zawodowa im.prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety badawczej, która pozwoli poznać system wartości zawodowych, wrażliwość moralną i zdolności opiekuńcze pielęgniarek i pielęgniarzy na początku kariery zawodowej.

 

Ankieta jest skierowana do osób, które wykonują pracę pielęgniarki/pielęgniarza  w zamkniętej opiece zdrowotnej (szpital. Klinika) nie dłużej niż 12 m-cy od uzyskania PWZ i podjęcia pierwszej pracy.

 

Ankieta jest anonimowa. Wypełnienie ankiety jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie badań, a uzyskane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowo – badawczych.

Autorka projektu

Grażyna Rożek

link do ankiety:

https://www.survio.com/survey/d/W3K5P9T8T9W2D8M2D