Projekt Med – Stres czyli Internetowy Program Przeciwdziałania Stresowi Zawodowemu wśród Personelu Medycznego

Szanowni Państwo,
powstał projekt Med – Stres czyli Internetowy Program Przeciwdziałania Stresowi Zawodowemu wśród Personelu Medycznego. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a koordynowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach konkursu Program Wieloletni: Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – Etap IV. Projekt jest realizowany w SWPS Uniwersyteci Humanistyczno – Społecznym w Warszawie.
Zespół projektowy zaprasza do wzięcia udziału w badaniu fokusowym, który stanowi pierwszy etap projektu Med – Stres. Celem badania jest rozpoznanie specyfiki i warunków pracy przedstawicieli zawodów medycznych, w tym określenie, które elementy pracy sprzyjają poczuciu satysfakcji zawodowej, a które mogą prowadzić do rozwoju stresu i jego konsekwencji, takich jak wypalenie zawodowe.
Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu ankiety – poniższy link
Zapraszamy do udziału w badaniu.