Nowe bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek położnych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych

20200925_logo