Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych