Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie Zaprasza do rekrutacji na studia podyplomowe Executive MBA – Zarządzanie w ochronie zdrowia.