Protest pracowników służby zdrowia – 11.09.2021 – Warszawa