Przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych powstał Zespół ds. pielęgniarstwa diabetologicznego.

Najbliższy termin spotkania 13.10.2014r. godz. 15.15 w siedzibie Izby.
Serdecznie zapraszamy pielęgniarki do współpracy!