KOMISJA DS. MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA

Skład:
Katarzyna Grabowiecka
Barbara Burzyńska
Lidia Walicka